Shipping Policy

Postio neu cludo’n lleol / Post or local delivery.

Refund Policy

Ad-daliad llawn os nad yn hapus gyda’r nwyddau / Full refund its not satisfied.

Cancellation / Return / Exchange Policy

Cysylltwch gyda unrhyw broblemau / Get in touch if there are any issues.